Module quang SFP - SFP+ XFP QSFP

Converter quang/POE chuẩn Công Nghiệp

Hộp phối quang ODF

FHU 1U Patch Panels - Rackmount 9%
FHU 1U Patch Panels - Rackmount
FHU 1U Patch Panels - Rackmount

290,000₫

320,000₫

FHU 1U Patch Panels - Rackmount

Sản phẩm mới

Máy dò cáp ngầm NOYAFA NF-826 9%
Máy dò cáp ngầm NOYAFA NF-826
Máy dò cáp ngầm NOYAFA NF-826

3,195,000₫

3,500,000₫

Máy dò cáp ngầm NOYAFA NF-826

Máy đo chiều dài cáp đồng NF-868 12%
Máy đo chiều dài cáp đồng NF-868
Máy đo chiều dài cáp đồng NF-868
Máy Đo Công Suất Quang + VFL 5KM SGZ305 14%
Máy Đo Công Suất Quang + VFL 5KM SGZ305
Máy Đo Công Suất Quang + VFL 5KM SGZ305

Sản phẩm mới