Module quang SFP - SFP+ XFP QSFP

Converter quang/POE chuẩn Công Nghiệp

Hộp phối quang ODF

FHU 1U Patch Panels - Rackmount 9%
FHU 1U Patch Panels - Rackmount
FHU 1U Patch Panels - Rackmount

290,000₫

320,000₫

FHU 1U Patch Panels - Rackmount

Sản phẩm mới

Máy đo chiều dài cáp đồng NF-868 22%
Máy đo chiều dài cáp đồng NF-868
Máy đo chiều dài cáp đồng NF-868
Máy đo công suất quang + VFL 10km TL-560 21%
Máy đo công suất quang + VFL 10km TL-560
Máy đo công suất quang + VFL 10km TL-560
Máy Đo Công Suất Quang + VFL 5KM SGZ305 14%
Máy Đo Công Suất Quang + VFL 5KM SGZ305
Máy Đo Công Suất Quang + VFL 5KM SGZ305
Máy đo công suất quang TPR-301 (-50->+26dB) 13%
Máy đo công suất quang TPR-301 (-50->+26dB)
Máy đo công suất quang TPR-301 (-50->+26dB)

Sản phẩm mới